رئيس جديد اداره راه و ترابري بويراحمد منصوب شد

 رئيس اداره راه و ترابري شهرستان بويراحمد منصوب شد.

   به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان كهكيلويه و بويراحمد با حكم مدير كل راه و ترابري اين استان آقاي اسماعيل اميدوار به عنوان رئيس اداره راه و ترابري بويراحمد منصوب گرديد.

   بنابراين گزارش در مراسمي كه به همين منظور برگزار شده بود از خدمات و اقدامات آقاي مهندس علي شيرمحمدي رئيس سابق اداره راه و ترابري اين شهرستان تقدير به عمل آمد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید