مدیر کل خدمات اداری و پشتیبانی منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و ترابری ابراهیم مشهدی به سمت مدیر کل خدمات اداری و پشتیبانی منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری، غفور پاک نهاد معاوت توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و ترابری در این حکم اظهار امیدواری کرده است: در جهت اجرای سیاستهای مقام محترم وزارت و حسن اجرای امور و فعالیتهای وزارتخانه متبوع و با برنامه ریزی منظم در خصوص اجرای کامل و دقیق وظایف محوله موفق  و مو ید باشید.

وی تصریح کرده است: مسلما ایجاد آرامش در تصمیم سازی کارشناسان و تصمیم گیری مدیران و آسایش کارکنان پر تلاش وزارت راه و ترابری محوری ترین درخواست ینجانی می باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید