مدير كل دفتر ترانزيت و پايانه ها اعلام كرد:

رشد 25 درصدي ترانزيت كالا در سال گذشته

   ميزان ترانزيت كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران در سال 85 نسبت به سال 84 حدود 25 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، محمد جواد عطرچيان مدير كل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي اين سازمان بيان داشت: ميزان ترانزيت كالا سال گذشته 11 ميليون و 645 هزار و 900 تن شامل مواد نفتي و غيرنفتي بوده است كه توسط شقوق مختلف حمل و نقل، حمل شده است.

    عطرچيان با بيان اينكه رشد 25 درصدي ترانزيت كالا در سال 85 نسبت به سال 84، در طي ساليان اخير بي سابقه بوده است، افزود: از مجموع كالاهاي ترانزيت شده، كالاهاي نفتي  يك درصد، غيرنفتي 13 درصد و سواپ سوخت 42 رصد رشد داشته است.

    وي افزود: در طي سال 85 حدود 5/4 ميليون تن كالا از طريق جاده جا به جا شده است كه اين ميزان نيز نسبت به سال 84 19 درصد رشد داشته است. همچنين از كل ترانزيت انجام شده در سال گذشته، 39 درصد توسط حمل و نقل جاده اي و 10 درصد توسط حمل و نقل ريلي و مابقي به صورت سواپ حمل شده است.

    مدير كل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي درخصوص فعال ترين مرزهاي كشور در ترانزيت گفت: مرزهاي بندرعباس، سرخس، بازرگان، بندر انزلي، لطف آباد و آستارا به ترتيب فعالترين مرزهاي ورودي و مرزهاي بندرعباس، خسروي، آستارا، دوغارون، سرخس و لطف آباد فعال ترين مرزهاي خروجي بوده اند.

    وي درخصوص سهم كاميونهاي ايراني در ترانزيت كالا گفت: از كل ترانزيت كالا كه توسط حمل ونقل جاده اي انجام شده 71 درصد توسط كاميونهاي ايراني و مابقي توسط كاميونهاي ساير كشورها حمل شده است.

    عطرچيان مهمترين اقلام ترانزيتي را به غير از سوخت شامل پنبه، كالاهاي ساختماني، مواد غذايي، وسايل خانگي و سيمان ذكر كرد و اظهار داشت: در حال حاضر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با 50 كشور جهان موافقت نامه حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كالا و مسافر دارد كه پيش بيني مي شود، در سال 86 ميزان ترانزيت كالا به كشورهاي همسايه به ويژه عراق، افغانستان و ساير كشورهاي حوزه آسيايي ميانه و قفقاز افزايش بيشتري داشته باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید