در ايام دهه فجرصورت مي گيرد:

بهره برداري از 49 پروژه در استان خوزستان

49 پروژه در ايام دهه فجر امسال در استان خوزستان افتتاح مي شود.

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان خوزستان، اين پروژه ها با اعتباري بالغ بر سيصد و هشتاد و نه ميليارد و 907 ميليون ريال احداث شده و آماده بهره برداري است.

بنا بر همين گزارش: از طريق ساخت و بهره برداري از اين پروژه ها 841 نفر اشتغالزايي در سطح استان خوزستان ايجاد خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد 12 پروژه قابل افتتاح در ايام دهه فجر در حوزه راهسازي، 33 پروژه در حوزه راه روستايي و 4 پروژه مهم ديگر نيز در حوزه راهداري به بهره برداري خواهد رسيد.

براين اساس، قطعه اول باند دوم سوسنگرد – حميديه، قطعه اول باند دوم شوشتر – دزفول روكش آسفالت محور اهواز – شوش، بهسازي كمربندي بهبهان، روكش آسفالت قطعه دوم ماهشهر- اهواز، تكميل قطعه اول محور ايذه – مرغا، تعريض روكش آسفالت محور عنافچه – تصفيه شكر، روكش آسفالت محور سوسنگرد – بستان، قطعه اول روكش آسفالت محور خرمشهر – اهواز، قطعه اول بهسازي و روكش آسفالت محور مسجد سليمان – ملاثاني – اهواز، بهسازي محوز ماهشهر – هنديجان، شش خطه محور اهواز – ملاثاني از پروژه هاي قابل افتتاح در حوزه معاونت راهسازي اين اداره كل است كه تاكنون هزينه اي بالغ بر 247 ميليارد ريال دربرداشته است.

/ 0 نظر / 2 بازدید