وزير راه و ترابري در نخستين روز هفته ايمني:

ايران بايد يكي از ايمن‌ترين كشورها از نظر نقل و انتقال جاده‌اي باشد

 

همزمان با نخسين روز از هفته جهاني ملل متحد براي ايمني راه ها وزير راه و ترابري کشورمان تصريح کرد: ارتقاي شاخصهاي ايمني راه ها از وظايف اصلي دولت است و  ايران بايد يكي از ايمن‌ترين كشورها از نظر نقل و انتقال جاده‌اي باشد.به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي که در مراسم نمادين نواخته شدن زنگ ايمني راه در مدارس سراسر کشور که با حضور "محمود فرشيدي" وزير آموزش و پرورش و سردار "محمد رويانيان" معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در دبستان دخترانه شهداي معلم منطقه پنج تهران سخن مي گفت، روند كنترل حوادث جاده‌اي را بسيار مطلوب توصيف كرد و گفت: ايجاد فضاي امن در راه ها و جاده‌هاي كشور و تامين ايمني آنها وظيفه همه است و دستگاههاي اجرايي كشور اين زمينه بايد در قبال خواسته‌هاي مردم براي تامين امنيت پاسخگو باشند. وي با بيان اينكه آموزش دانش آموزان در زمينه رعايت نكات ايمني، از ابزارهاي كنترل‌كننده حوادث رانندگي است، بيان داشت:  قشر وسيع دانش آموزان همواره مي‌توانند به عنوان يك هميار پليس، آموزش‌دهنده به ‌والدين و اطرافيان خود در زمينه رعايت مقررات ايمني از جمله كنترل سرعت در جاده‌ها ، عمل كنند.وزير راه و ترابري در ادامه تصريح كرد، اين وزارتخانه بر اين باور است كه با آموزش دانش‌آموزان به عنوان آينده‌سازان كشور، محدوديتهاي راهنمايي و رانندگي مي تواند كاهش مي‌يابد و در نتيجه پليس راهنمايي و رانندگي كشور تنها نقش نظارتي بر امنيت جاده‌ها ، ايفا خواهد كرد.

رحمتي، با اشاره به وضعيت فعلي جاده‌‏ها, اظهار ‌‏كرد: رانندگي بايد بر اساس واقعيات جاده‌‏هاي كشور صورت گيرد و ما نيز در حال شناسايي نقاط پرحادثه‌‏ هستيم.

وزير آموزش و پرورش نيز در اين مراسم با تاكيد بر ضرورت طرح مسايل ايمني راه در کتاب هاي درسي گفت: براي ادامه اين كار آموزش‌هايي در كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان پيش‌بيني شده است كه بخشي از آن نيز در قالب جزواتي در حال توزيع در مدارس است.همچنين در اين مراسم سردار محمد رويانيان، معاون راهنمايي و رانندگي ناجا نيز پس از به صدا در آوردن زنگ ايمني، در نخستين روز هفته جهاني ايمني راه ها تاکيد کرد: طي نوروز امسال و پس از حرکتي ملي، بيش از 90 درصد مردم قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت کرده و ميليونها راننده به بهترين شکل رانندگي کردند. وي در پايان خاطرنشان ساخت: کاهش ميانگين تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در برنامه چهارم به ميزان 9 درصد ( از 3/11 درصد به 5/2 درصد) اين امکان را براي ما به وجود آورد تا حرف هاي ناگفته خود را به گوش جهانيان برسانيم و اين انسجام جز با همکاري وزارت راه و وزارت آموزش و پرورش و ساير     دستگاه هاي مربوط امکان پذير نبوده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید