برخورداری بیش از 91 درصد روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان زنجان از راه مناسب

بیش از 91 درصد روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان زنجان از راه آسفالته و شنی برخوردارند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان زنجان: مهندس مسعود بیات­منش رئیس اداره راه و ترابری شهرستان زنجان با بیان مطلب فوق گفت «این شهرستان 208 روستای بالای 20 خانوار دارد که از این تعداد 140 روستا معادل 3/67 درصد دارای راه آسفالته، 24 درصد دارای راه شنی و 6/8 درصد دارای راه دسترسی می­باشند. رئیس اداره راه شهرستان زنجان وضعیت کلی راههای این شهرستان را این­گونه بیان کرد «تعداد کل روستاهای این شهرستان 248 روستا است که از 3/1137 کیلومتر راه برخوردار می­باشد. 147 روستا از این تعداد دارای 5/629 کیلومتر راه آسفالته است و 67 روستا از راه شنی و 34 روستای دیگر از راه دسترسی برخوردار است.

/ 0 نظر / 7 بازدید