سوانح رانندگي نخستين عامل مرگ زودرس ايراني ها است

   بنا بر گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سوانح رانندگي اصلي ترين عامل مرگ زودرس و از دست رفتن عمر مفيد جامعه در كشور محسوب مي شود.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، سوانح رانندگي هم اكنون در ايران به لحاظ تعداد قربانيان دومين عامل مرگ و مير محسوب مي شود در حالي كه به طور متوسط در جهان سوانح رانندگي عامل دهم مرگ و مير مي باشد.

   براساس اين گزارش در 23 استان كشور، حدود 30 درصد مرگ و مير در گروه سني 15 تا 45 سال مربوط به قربانيان سوانح رانندگي است.

   همچنين براساس اعلام سازمان بهداشت جهاني سهم قربانيان سوانح رانندگي در جهان دو درصد از مجموع فوتي ها مي باشد در حالي كه اين رقم در ايران 10 درصد مي باشد.

كارشناسان معتقدند تشکيل شورای عالي ايمنی راه ها و اختصاص بودجه مناسب در کشور می تواند گامی در جهت سازماندهی و کاهش سوانح رانندگی باشد. همچنين مديريت يکپارچه معضل اصلی ساماندهی ايمنی راه های کشور است.

/ 0 نظر / 2 بازدید