برنامه هاي اداره كل راه و ترابري زنجان در هفته ايمني راهها

 

به گزارش روابط عمومي راه و ترابري استان زنجان ، به مناسب هفته جهاني ملل متحد براي ايمني راهها، برنامه هاي ويژه ي به اين مناسبت از 3 الي 9 ارديبهشت ماه در استان زنجان برگزار شد. در اين هفته علاوه بر برگزاري برنامه هاي مشترك به همراه صدا و سيما ، نيروي انتظامي ، سازمان آموزش و پرورش ، سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان برنامه هاي ديگري نيز توسط راهنمائي توفيق، توزيــع كتابچه هاي ايمني در مبادي ورودي و خروجي شهر، نصب پلاكارد و پيام هاي ايمني در سطح شهر، ادارات كل و ادارات تابعه، درج پيام هاي ايمني در سر برگ نامه هاي اداري ، حضور در جشن ايمني نو نهالان در يكي از ميادين شهر زنجان از ديگر برنامه هاي اين اداره كل به مناسب هفته جهاني ملل متحد براي ايمني بود.

/ 0 نظر / 2 بازدید