آزمون متقاضيان شركت هاي حمل و نقل بين المللي برگزار مي شود

نهمين آزمون تخصصي تاسيس شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي روز جمعهدوازدهم آبان سال جاري در تهران برگزار مي‌شود. محسن مخلصي مسئول گروه آموزش اين سازمان با اعلام اينخبر افزود: اين آزمون با هدف بررسي صلاحيت علمي و حرفه‌اي متقاضيان و گزينشافراد متخصص و واجد شرايط براي تاسيس شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در استان هايمرزي و استان هايي كه فاقد شركت مذكور هستند، برگزار مي‌شود. بنا برگزارش روابط عمومي سازمانراهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي وي درخصوص محورسؤال هاي اين آزمون گفت:سوالات آزمون درخصوص قوانين و مقررات حمل‌ونقلبين‌المللي كالا در شيوه‌هاي مختلف حمل، ترانزيت، قوانين و مقررات گمركي، بيمهسازمان‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مديريت حمل‌ونقل، بسته بندي، بازاريابي وزبان انگليسي است.

/ 0 نظر / 2 بازدید