آموزش حمل و نقل مواد خطرناك در استان كرمانشاه

دوره آموزش حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك، ويژه پليس راه با حضور 210 نفر پرسنل پاسگاههاي پليس راه استان كرمانشاه برگزار شد.

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي كرمانشاه با بيان اين مطلب افزود: هدف از برگزاري اين دوره ها جلوگيري از هر نوع حادثه احتمالي و صدمات ناشي از حوادث رانندگي در حمل و نقل مواد خطرناك و همچنين آشنايي با اقدامات اضطراري در هنگام بروز حوادث محموله هاي نفتي و شيميايي است.

وي با بيان اينكه اين دوره ها با هماهنگي و همكاري اداره كل راه و ترابري و فرماندهي پاسگاه هاي پليس راه كرمانشاه برگزار شده است، خاطرنشان كرد: اين دوره ها از نظر ابعاد امنيتي، ايمني، علمي، اجتماعي، رواني و اقتصادي تبعات مثبتي را در بخش حمل و نقل جاده اي استان به همراه خواهد داشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید