70 كيلومتر فنس كشي در دو آزادراه تهران

40 كيلومتر از مسير آزادراههاي كرج – قزوين و تهران – قم در سالجاري فنس كشي مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران، در سال 85 بيش از 30 كيلومتر از مسير دو آزادراه تهران – كرج و تهران – قم فنس كشي شد.

بنا بر اين گزارش؛ اين ميزان فنس كشي با هزينه اي بالغ بر 5 هزار ميليون ريال انجام شده است.

اين گزارش مي افزايد: فنس كشي در اين دو آزادراه شرياني كشور به منظور جلوگيري از ورود احشام، و ورود احتمالي عابرين پياده صورت گرفته است.

در اين گزارش با اشاره به اينكه 5 كيلومتر از فنس كشي هاي موجود كه آسيب ديده بود نيز مرمت شده، آمده است: براي سال 86 نيز قرار است 40 كيلومتر ديگر از مسير اين دو آزادراه فنس كشي شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید