برگزاري هفدهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي اكو در تهران

هفدهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي (PPC) اكو 29 بهمن تا سوم اسفند 1385 (از 18 تا 22 فوريه 2007) درمحل دبيرخانه سازمان همكاري هاي اقتصادي – اكو در تهران برگزار خواهد شد.اجلاس مذكور همه ساله در محل دبيرخانه سازمان جهت بررسي خط مشي ها و برنامه هاي اين سازمان برگزار مي شود.مذاكرات چهار روزه RPC و كميته هاي كاري آن حول مسائل مهم در زمينه تجارت و سرمايه گذاري، حمل و نقل و ارتباطات، انرژي و مواد معدني، كشاورزي و محيط زيست، صنعت توريسم خواهد بود.كشورهاي عضو مي بايستي گزارش ملي خود در خصوص تكميل پروژه هاي مندرج در برنامه دهه حمل و نقل و ارتباطات اكو را به اجلاس ارائه كنند.

در زمينه حمل و نقل ريلي نيز در اين اجلاس مسائل مربوط به قطارهاي كانتينري و مسافري آلماتي – استانبول از پروژه راه آهن سراسري آسيا، سياست تعرفه ريلي مشترك، نهمين اجلاس رؤساي راه آهن هاي اكو، سيستم اطلاع رساني مشترك ريلي كشورهاي عضو و آخرين تحولات در اين زمينه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.شايان ذكر است كه شوراي برنامه ريزي منطقه اي اكو نقش مهمي را در انجام فعاليت هاي اكو ايفا مي كند.

اين شورا داراي كميته هايي براي انجام وظايف خود بوده و طرح ها و برنامه هايي كه (PRC) تدوين مي نمايد به شوراي وزيران اكو كه همه ساله معمولاً در ماههاي مي – ژوئن برگزار مي گردد؛ ارائه مي شود.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید