16 كيلومتر از محور قم – آوه بزودي افتتاح مي شود

ايمن سازي راهها و كاهش سوانح رانندگي مهمترين هدف وزارت راه و ترابري در سال جاري است.  

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان قم  رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور در جلسه شوراي حمل و نقل اين استان با بيان خبر فوق گفت: كاهش حداقل 20 درصدي تعداد تلفات در سالجاري را  از مهمترين اهداف مجموعه وزارت راه و ترابري در كشور اعلام كرد.

   مهندس بخارايي با اشاره به اينكه در سال گذشته نقاط مختلف كشور در حوزه راهداري – راهسازي – راه آهن – بنادر و فرودگاهها تبديل به يك كارگاه بزرگ شده بود كه در تمامي بخشها دست اندركاران حمل و نقل مشغول اجراي پروژه هاي بزرگ بودند، گفت: روند كار در كليه بخشها از رشد خوبي برخوردار است و اميدواريم اين روند با سرعت بيشتر و جديت بهتر در سالجاري و سالهاي آتي ادامه يابد.

   وي گفت: شعار وزير محترم راه و ترابري در سالجاري حفظ و ارتقاء كيفيت راهها و حمل و نقل در همه بخشها است، لذا بايد طراحي و برنامه ريزي كار در همه بخشها به نحوي باشد كه كيفيت پروژه ها ارتقاء يافته و كيفيت راه به سطحي برسد، كه ديگر به عنوان عامل تصادف شناخته نشود.

   رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور با اشاره به بحث اهميت فرهنگسازي در خصوص شيوه رانندگي گفت: در حال حاضر متأسفانه مشاهده مي شود كه رانندگان بدون حضور پليس به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي احترام نمي گذارند، در صورتي كه رعايت قوانين و مقررات و توجه به علائم راهنمايي نصب شده در راهها، خصوصاً رعايت سرعت مطمئنه مي تواند نقش به سزايي در كاهش تصادف داشته باشد.

   معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اهميت راههاي ارتباطي استان قم به عنوان شاهراه ارتباطي 17 استان جنوبي كشور به پايتخت و نزديكي قم به تهران گفت: برگزاري جلسات شوراي حمل و نقل در استان باعث مي شود هر كدام از دستگاههاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري در استان احساس كنند، از توان فني بالاتري برخوردارند و ساير دستگاهها پشتيبان آنها هستند كه اين امر مي تواند بر سطح مطلوبيت خدمت رساني بيشتر و بهتر به مردم و ايجاد قضاوت خوب از فعاليتهاي انجام شده مؤثر باشد.

   در ادامه اين جلسه مهندس نظري مدير كل راه و ترابري قم گفت: تا چند هفته آينده 16 كيلومتر از محور در حال احداث قم – آوه به بهره برداري خواهد رسيد.

   وي با اشاره به اينكه اعتبارات استاني اداره كل در سال جاري 80 ميليارد ريال است، خاطرنشان ساخت: نيمي از اين اعتبارات صرف نگهداري راههاي استان خواهد شد، كه با توجه به هزينه بالاي نگهداري راه و كمبود اعتبارات تخصيصي، اعتبارات موجود براساس اهميت و اولويت پروژه ها هزينه خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید