ايمني راهها با اجراي مقررات و ايجاد راههاي مناسب نهادينه مي شود

   در آخرين روز هفته ايمني راه، دست اندركاران نمونه بخش حمل و نقل لوح تقدير دريافت كردند.

   به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري سيستان و بلوچستان در روز پاياني هفته ايمني راه مراسمي با حضور مديران اين استان در سالن اجتماعات اداره كل راه و ترابري برگزار شد.

    بنا بر اين گزارش قربانپور مدير كل اداره تبليغات اسلامي اين استان گفت: « بايد به اين نتيجه برسيم كه همه قوانين و مقررات براي سلامت انسانهاست و ايمني راهها را نيز بايد با اجراي صحيح مقررات و ايجاد راههاي مناسب نهادينه كنيم»

    اين گزارش مي افزايد: در پايان اين مراسم پيام آوران نمونه ايمني راه لوح تقدير دريافت كردند.

   

/ 0 نظر / 2 بازدید