اختصاص 410 ميليارد ريال به احداث محور ارتباطي دهلران – خوزستان

براساس مطالعات مقدماتي انجام شده، براي احداث محور ارتباطي دهلران به خوزستان 410 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

نعمت اله صفري فرماندار دهلران افزود: اين ميزان اعتبار براي ساخت راه و تملك اراضي محدوده اين محور برآورد شده است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري ايلام وي كه با خبرنگاران سخن مي گفت، ادامه داد: طرح مطالعاتي ساخت اين محور ارتباطي توسط مهندسان مشاور انجام شده است.

وي اظهار داشت: براساس اين طرح مطالعاتي، بايد يك محور ارتباطي جديد به طول 98 كيلومتر در محدوده دهلران به شوش به منظور دسترسي آسان استان ايلام به خوزستان احداث شود.

فرماندار دهلران اضافه كرد: نتايج اين طرح مطالعاتي كه داراي توجيه اقتصادي و فني بوده به وزارت راه و ترابري ابلاغ شده است.

صفري يادآور شد: در رايزني هاي انجام شده قرار است، با اخذ مجوز ميزان بودجه ساخت اين محور ارتباطي در لوايح دولت براي سالهاي آتي گنجانده شود.

وي گفت: ساخت اين راه ارتباطي با توجه به موقعيت اقتصادي منحصر به فرد دهلران از حيث منابع كشاورزي، صنعتي و گاز و نفت، نقش مؤثري در توسعه و آباداني هر دو استان به همراه خواهد داشت.

وي تأكيد كرد: احداث چنين راه ارتباطي با توجه به ظرفيتها و قابليت هاي برجسته اقتصادي در شهرستان دهلران براي دولت به صرفه و قابل توجيه است.

استان ايلام داراي يك هزار و 425 كيلومتر راه اصلي و فرعي در مسير استان هاي كرمانشاه، لرستان، خوزستان و كشور عراق است.

/ 0 نظر / 2 بازدید