تنها 30 كيلومتر از محور جهرم – لار- بندرعباس تعريض شده است

راه آهن شيراز – اصفهان و محور شيراز – بندرعباس مهمترين پروژه هاي عمراني استان فارس محسوب  مي شود.

معاون امور عمراني استانداري فارس با اعلام اين مطلب گفت: با بازگشايي محور جهرم – لار- بندرعباس بار ترافيكي بين شيراز و جهرم دوچندان شده است. صمد رجا افزود: تنها 30 كيلومتر از اين مسير از سه راهي كوار تا شيراز تعريض شده و حدود 150 كيلومتر آن نيازمند اعتبار كافي است.

وي با تصريح اينكه بيشترين تصادفات استان در همين محور رخ مي دهد خاطرنشان كرد: امسال يك ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار به اين مسير اختصاص يافته است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید