براي افزايش ايمني مسافران

قطارها رديابي مي شوند

سامانه " GSM/GPS " براي رديابي لحظه به لحظه قطارها در شبكه ريلي، در راه آهن مورد آزمايش قرار گرفت .

    اين سامانه كه با هماهنگي معاون برنامه ريزي و امور بين الملل راه آهن و شركت " افراتاب" طراحي شده، مي تواند موقعيت قطار، سرعت و ارتفاع آن را از طريق تلفن همراه به مركز كنترل ارسال كند .

    " بهنام صديقي " مدير پروژه ناوگان شركت افراتاب، گفت: كاربرد اين سامانه در ناوگان ريلي ارسال لحظه به لحظه وضعيت قطارها به مركز كنترل است كه از اين طريق مي توان به بروز حوادث پيشگيري و قطارهاي روي شبكه را بهتر مديريت كرد. وي افزود: با استفاده از اين سامانه مي توان ارتباط صوتي با لكوموتيوران برقرار و پيام هاي مكتوب به قطار را ارسال كرد . وي اظهار داشت: سامانه " GSM/GPS" در مكان هاي خارج از پوشش تلفن همراه، اطلاعات را ذخيره و در موقعيت مناسبت تر به مركز كنترل ارسال مي كند. يك دستگاه از اين سامانه كه بر روي قطار در حال حركت محور تهران _ زنجان نصب شده بود و موقعيت آن در مركز نمايش داده مي شد، مورد آزمايش قرار گرفت و مدير كل حفاظت ايمني و سير و حركت نيز با استفاده از اين نرم افزار و از طريق تلفن همراه با لكوموتيوران اين قطار ارتباط برقرار كرد .

    " محمد حسن اسماعيلي " مدير كل حفاظت ايمني و سير و حركت خواستار تكميل اين نرم افزار شد و گفت: اطلاع لكوموتيوران از انتهاي قطار، نمايش طول قطار، تعيين موقعيت دقيق قطار، نمايش ترانشه ها و پل هاي مسير حركت قطار، از جمله مسائلي است كه در طراحي هاي بعدي اين نرم افزار مي تواند مورد توجه قرار گيرد تا در ناوگان ريلي كاربردي تر شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید