انتصاب دو معاون جديد

در اداره كل راه و ترابري آذربايجان غربي

مدير كل راه و ترابري آذربايجانغربي معاون راهداري و معاون اداري و مالي خود را منصوب كرد.

با حكم مهندس فرومندي مدير كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي، كيومرث فرجي به سمت معاون راهداري و جعفر اخوان معصومي نيز به سمت معاون اداري و مالي اين اداره كل منصوب شدند.

/ 0 نظر / 2 بازدید