رئيس حوزة مشاوران جوان وزارت راه و ترابري:

حضور جوانان در عرصه هاي مختلف جامعه موفقيتهايي را درپي داشته است

رئيس حوزه مشاوران جوان وزارت راه و ترابري اظهار داشت: هرگاه جوانان اين مرز و بوم وارد عرصه اي از جامعه شدند موفقيتهايي را به همراه داشتند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، احمد محسني يوسفي كه در اولين همايش حوزه مشاوران جوان سازمان بنادر و كشتيراني سخن مي گفت، با اشاره به اينكه جوانان در عرصة مقاومت و دفاع مقدس و عرصة علم و دانش درخشيده اند، بيان داشت: يكي از معضلات حضور جوانان، عدم پذيرش طرح و ايده هاي نو توسط مديران بود كه با تجربه دكتر احمدي نژاد در شهرداري تهران حوزة مشاوران جوان در دولت نهم فعال شد و فضاي فعاليت را مهيا كرد.

وي ادامه داد: همواره بايد به مديران و كليه افرادي كه كوچكترين چيزي را به ما آموخته اند احترام گذاشت و ما اميدواريم كه ادامه دهنده راه مقدسي باشيم كه مديران فعلي دنبال مي كنند.

محسني يوسفي خاطرنشان كرد: اميدواريم كليه مديران، ما را از راهنمايي و ارشاد محروم نفرمايند و بتوانيم با همدلي و مشاركت فاصله ها را روز به روز كمتر كنيم .

همچنين در اين مراسم ميثم گلكار مشاور مدير عامل و رئيس حوزة مشاوران جوان سازمان بنادر و كشتيراني فعاليت حوزة مشاوران جوان را در جهت توسعه پايدار و اعتلاي اهداف مشترك سازماني كه به تعالي سازماني مي انجامد دانست و تأكيد كرد: هدف ما در سازمان بنادر و كشتيراني توانمند سازي جوانان، پويايي و تحول در ساختار سازماني با فرهنگ سازي و تعامل مثبت است.

وي با تأكيد بر نسبت ثروت طبيعي و نيروي انساني در كشورهاي مختلف توسعه يافته و توسعه نيافته يادآور شد: كشورهاي توسعه يافته سهم بالايي را در نيروي انساني دارند در حالي كه كشورهاي توسعه نيافته بيشتر نسبت را در ثروت طبيعي از آن خود كرده اند.

گلكار حوزه مشاوران جوان را مجموعه اي از افراد با روحيه نشاط جواني ذكر كرد كه در جهت تعالي سازماني گام برمي دارند.

رئيس حوزه مشاوران جوان سازمان بنادر و كشتيراني در ادامه اين همايش با ذكر ساختارهاي سازماني متفاوت به اهداف تغيير ساختار سازماني توسط اين حوزه اشاره كرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید