شماره های ستاد نوروزی سير وحرکت ايمن قطارها اعلام شد

شماره تلفن هاي ستاد نوروزي راه آهن در ارتباط با هماهنگي و مسايل فني سير وحرکت ايمن قطارها اعلام شد.

به گزارشاداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی، 2 شماره داخلی 7-5666 و دو شماره شهری 23- 55649620  و کد سه رقمی 116 جهت برقراری ارتباط با ستاد نوروزی راه آهن در زمينه ارتباط با هماهنگي و مسايل فني سير وحرکت ايمن قطارها اعلام شد .

لازم به ذكر است سامانه اطلاع رساني 139 شرکت قطارهاي مسافري رجاء آماده پاسخگويي و ارائه تمامي اطلاعات قطارهاي مسافري و دريافت انتقادات و پيشنهادات در رابطه با سفرهاي هم ميهنان عزيز با قطار مي باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید