رؤساي جديد به گرگان و علي آباد كتول رفتند

   صدور احكام جداگانه اي از سوي مهندس محمد تقي جوان شورابي مدير كل راه و ترابري گلستان به انتصاب دو رئيس اداره جديد در اين استان انجاميد.

   بنا بر گزارش روابط عمومي راه و ترابري گلستان، عبدالهادي كاويان به سمت رئيس اداره راه و ترابري شهرستان گرگان و موسي الرضا امير تبار نيز به سمت رئيس اداره راه و ترابري شهرستان علي آباد كتول منصوب شدند.   

/ 0 نظر / 2 بازدید