به مناسبت دهه فجر

49 طرح در خوزستان بهره برداري مي شود

همزمان با دهه فجر و دهه همايش اقتدار علمي،  بهره برداري از 49 پروژه اداره كل راه و ترابري استان خوزستان آغاز شد.

خيرالله خادمي مدير كل راه و ترابري استان خوزستان با اعلام اين خبر گفت:  همزمان با ايام دهه فجر      بهره برداري از 49 طرح اداره كل راه و ترابري استان خوزستان با هزينه اي معادل 389 ميليارد و 907 ميليون و 189 هزار ريال آغاز شده است.

وي افزود: 12 طرح با هزينه 247 ميليارد و 533 ميليون و 273 هزار ريال به طرح هاي راهسازي، تعداد 33 طرح با هزينه 123 ميليارد و 160 ميليون ريال به راههاي روستايي و 4 طرح با هزينه 19 ميليارد و 160 ميليون ريال به راهداري اختصاص دارد.

وي با اشاره به اينكه بيشترين تعداد طرح هاي قابل افتتاح امسال مربوط به راههاي روستايي با 33 طرح و بيشترين اعتبار هزينه شده  در معاونت راهسازي استان با بيش از 247 ميليارد ريال بوده است، تصريح كرد: امسال به لحاظ كاهش شديد اعتبارات بخش راهداري، تنها 4 پروژه راهداري آماده بهره برداري است.

خيرالله خادمي ميزان اشتغالزايي اين طرح ها را در طرح هاي راهسازي 517 نفر، در طرح هاي راه روستايي 254 نفر و در طرح هاي راهداري 70 نفر دانست وافزود: بيشترين تعداد طرح هاي آماده افتتاح در دهه همايش اقتدار علمي امسال در شهرستان هاي اهواز با 11 طرح، باغملك با 6 طرح و ايذه با 5 طرح است.

وي تصريح كرد: كمترين تعداد پروژه ها نيز به شهرستان هاي بهبهان، ماهشهر، خرمشهر، مسجد سليمان، هنديجان، انديمشك، آبادان، اميديه، شوشتر، رامشير، رامهرمز، دزفول، شوش و هفتگل هر كدام با 1 تا 2 طرح اختصاص دارد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید