معاون آموزش، تحقيقات و فناوري:

وزارت راه و ترابري از ظرفيت هاي علمي دانشگاه ها استفاده مي كند

   معاون آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري ابراز داشت: اين وزارتخانه سعي دارد از تمامي ظرفيت هاي تحقيقاتي، پژوهشي و علمي دانشگاه ها در حوزة حمل و نقل استفاده كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، دكتر محمد جعفر اكرام جعفري كه در مراسم افتتاح نخستين مركز تحقيقات مديريت تعمير و نگهداري روسازي راه (نوع 3) سخن مي گفت، اظهار داشت: وزارت راه و ترابري موفق شده است در جهت استفاده بهينه از ظرفيت هاي تحقيقاتي كشور بين دانشگاه ها و دستگاه اجرايي ارتباط منطقي برقرار كند كه اين رابطه بين دانشگاه تربيت مدرس و وزارت راه و ترابري برقرار شده است. وي با تأكيد بر انجام كارهاي كارشناسي شده در وزارت راه و ترابري تصريح كرد: نظام تصميم گيري در كشور بايد بر اساس تحقيقات عمل كند و مسئولان نظام بر امر تحقيقات و پژوهش براي پيشبرد اهداف نظام تأكيد مؤكد دارند.وي با اشاره به عملكرد پژوهشكده حمل و نقل در وزارت راه و ترابري ابراز داشت اين پژوهشكده هم اكنون انجام 130 پروژه تحقيقاتي را در دستور كار خود دارد. همچنين در اين مراسم دكتر حسني رئيس مركز تحقيقات مديريت تعمير و نگهداري روسازي راه (نوع 3) كه براي نخستين بار در كشور شروع به كار مي كند، يادآور شد: در ارتباط با مديريت، تعمير و نگهداري روسازي پروژه هاي زيربنايي از جمله راه ها، فرودگاه ها، بنادر و راه آهن ضرورت انجام تحقيق در دستيابي به روش هاي مديريت به همراه سياستگذاري تعمير و مرمت روسازي ها و انتخاب مصالح مناسب به منظور افزايش كه در اين راستا مي بايست تحقيق، مطالعه، استفاده از دانش و تكنولوژي و تجربه هاي سازگار و كارآمد مورد توجه و عمل جدي قرار گيرد.

وي در تشريح فعاليت هاي اين مركز توضيح داد: ارتقاي سطح دانش جامعه مهندسان راه و ترابري و انجام پروژه هاي مطالعاتي، تحقيقاتي و كاربردي مورد نياز وزارتخانه و سازمان هاي تحت پوشش از جمله فعاليت هاي پيش بيني شده مي باشد.  دكتر حسني عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: هدف از ايجاد واحدهاي پژوهشي مشترك بين دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه هاي اجرايي و دانشگاه ها، انجام پروژه هاي توسعه اي و كاربردي و استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود در دانشگاه ها براي رفع نيازهاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي و در نهايت استفاده از امكانات و مننابع مالي دستگاه هاي اجرايي مي باشد.

وي بيان كرد: پس از تهيه دستورالعمل انواع واحدهاي پژوهشي توسط دفتر امور پژوهش و برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه تربيت مدرس؛ به عنوان يكي از قطب هاي تخصصي در زمينه مديريت تعمير و نگهداري روسازي راه و فرودگاه به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري انتخاب و اساسنامه مربوطه توسط گروه راه و ترابري در دانشگاه تهيه و تدوين شد و اين واحد با 2 واحد پژوهشي تعمير و نگهداري كوتاه مدت و عملكرد بلند مدت روسازي با ساختار هيأت امنا، رئيس مركز و شوراي پژوهشي تشكيل شده است.لازم به ذكر است وظايف اين مركز پژوهشي، برگزاري دوره هاي آموزشي، ارائه مشاوره ، انجام طرح هاي پژوهشي و كاربردي، اجرايي، بنيادي و توسعه اي در زمينه روسازي راه، فرودگاه، راه آهن و بندر مي باشد.در مراسم افتتاح نخستين مركز تحقيقات مديريت تعمير و نگهداري روسازي راه (نوع 3)، مدير كل بازرسي و ارزيابي پژوهشي وزارت علوم، دكتر كامران دانشجو رئيس دانشگاه تربيت مدرس، معاونين آموزش و پژوهش دانشگاه نيز حضور داشتند.

/ 0 نظر / 2 بازدید