معاون جديد راه سازي  به اداره كل راه و ترابري گيلان رفت

شعبان علي خاوري با حكمي از سوي مهندس بخارايي معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري به سمت معاون راه سازي اداره كل راه و ترابري استان گيلان منصوب شد.

شايان ذكر است طي حكم ديگري از سوي ناصر صادقي مدير كل راه و ترابري استان گيلان محمود ايرانپرست نيز رياست اداره پيمان و رسيدگي اين اداره كل را به عهده گرفت.

   

/ 0 نظر / 2 بازدید