انتصاب معاونين راهسازي و راهداري اداره كل راه و ترابري تهران

    سرپرست هاي معاونت راهداري و معاونت راهسازي اداره كل راه و ترابري استان تهران تعيين شدند.به گزارش روابط عمومي اين اداره كل؛ مهندس صديقي مدير كل راه و ترابري استان تهران طي احكام جداگانه اي مهندس فريبرز واحدي را به سمت سرپرست معاونت راهداري و مهندس محمود مولايي را نيز به سمت سرپرست معاونت راهسازي اداره كل راه و ترابري استان تهران منصوب كرد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید