راه اصفهان به شيراز 134 كيلومتر كوتاه تر مي شود

   بخش راه و ترابري استان فارس به شاخص 7/112 درصد تحقق در اهداف پروژه هاي عمراني دست يافت.

مدير كل راه و ترابري استان فارس با بيان اين مطلب افزود: استان فارس كه در سال 82 از 42 كيلومتر بزرگراه برخوردار بود هم اكنون داراي 147 كيلومتر بزرگراه شده است.

   وي اضافه نمود: بيش از 1500 كيلومتر راه هاي اصلي و روستايي اين استان طي سه سال اخير آسفالت شده است.

   مهندس حجازي با بيان اينكه هم اكنون در تمامي راه هاي اصلي اين استان پيمانكاران در حال كار هستند، افزود: در شهرهاي بزرگ با توجه به افزايش تعداد خودروها دچار ترافيك و سانحه هستيم چراكه خيابان هاي ما جوابگو اين حجم ترافيك نيست، ليكن نبايد اين وضعيت در جاده هاي برون شهري نيز تكرار شود.

   وي گفت: اگر ايمني به صورت يك فرهنگ در محورهاي ارتباطي فارس رعايت شود مي توانيم در همين جاده ها آمار تصادف را به شدت كاهش دهيم.

   وي با اشاره به اينكه با عملياتي شدن طرح آزادراه اصفهان – شيراز فاصله اين دو شهر 134 كيلومتر كوتاه تر خواهد شداظهار اميدواري كرد، اين طرح در سال آينده سرانجام يافته و عمليات اجرايي آن آغاز شود

/ 0 نظر / 2 بازدید