سامانه مدیریت نگهداری و ایمنی راه و باند برای نخستین بار در استان فارس

سامانه مدیریت نگهداری و ایمنی راه و باند در اداره کل راه و ترابری فارس راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی راه و ترابری فارس، سامانه مدیریت نگهداری و ایمنی راه و باند برای نخستین بار در کشور و به منظور بررسی روش های موجود مدیریت نگهداری و ایمنی و کاهش هزینه های عملیاتی پروژه ها ارائه شد.

حیدر نوروزی مدیرکل راه و ترابری فارس ضمن معرفی سامانه جدید مدیریت نگهداری و ایمنی گفت: این سامانه ابزاری است که به تصمیم گیری در چارچوب یک فرآیند منطقی در سطوح مختلف مدیریتی و فنی- مهندسی کمک می کند. وی افزود: بر اساس این سامانه پس از جمع آوری اطلاعات از سطح شبکه و تشکیل بانک اطلاعاتی، پردازش بر روی اطلاعات صورت می گیرد و خروجی سامانه تولید می گردد.

مدیرکل راه و ترابری فارس مدیریت نگهداری و ایمنی راه در سطح شبکه را از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار دانست و افزود: به دلیل نیاز دائم شبکه به تعمیر و نگهداری و لزوم کاهش تصادفات و ایمن سازی راهها این سامانه در اداره کل راه و ترابری استان راه اندازی گردید.

وی ضمن اشاره به ارتقاء ناوگان حمل و نقل استان اذعان داشت: با توجه به رشد و گسترش شبکه و کمبود اعتبارات مورد نیاز و همچنین افزایش انتظارات استفاده کنندگان نیاز به محافظت پیشرفته تر از حریم راهها بوجود آمد.                      

مهندس حیدر نوروزی تأمین شبکه راه هموار و ایمن را از بزرگترین اهداف وزارت راه در استان دانست و افزود: در بحث روسازی راهها تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری در دوره عمر راه و حفظ و نگهداری وضعیت شبکه در حد قابل قبول از اهداف نهایی این سیستم در سطح شبکه می باشند.

وی همچنین اضافه کرد: حفاظت سطح و جسم راه و ابنیه فنی از صدمات ناشی از آبهای سطح استان در بحث زهکشی راهها از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل راه و ترابری استان فارس درصد تصادفات جاده ای ناشی از مشکلات ایمنی راه در استان را بسیار ناچیز خواند و گفت: این سامانه به افزایش تجهیزات، علائم و مشخصات هندسی راهها و در نتیجه افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای ناشی از مشکلات ایمنی راهها و حفظ شرایط مطلوب تابلوها و تجهیزات ایمنی کمک می کند.

وی تعیین محل و ابعاد عوارضی و همچنین ثبت قضایی مستحدثات موجود در حریم راهها را از دیگر اهداف سامانه مدیریت نگهداری و ایمنی راهها خواند.

مهندس نوروزی افزایش عمر روسازی راهها را متأثر از عملیات پیشگیرانه تعمیر و نگهداری راهها دانسته افزود: به کمک عملیات پیشگیرانه تعمیر و نگهداری راهها و تعیین زمان بحرانی تعمیر و نگهداری روسازی راه، با صرف هزینه کمتر عمر مفید روسازی افزایش می یابد.

مدیرکل راه و ترابری فارس نخستین گام در مدیریت نگهداری و ایمنی راه را جمع آوری اطلاعات از سطح شبکه دانست و تصریح کرد: با بازدید حضوری کارشناسان، رؤسای ادارات شهرستانها؛ مدیرکل و معاونین از شبکه راهها و استفاده از گزارش های مردمی و مسئولین محلی و همچنین مطالعات موردی مهندسین مشاور در سطح پروژه اطلاعات لازم جهت تشکیل بانک اطلاعاتی از شبکه راهها بدست می آید.

/ 0 نظر / 9 بازدید