پايانه هاي كرمان به استراحتگاه رانندگان مجهز شد

پايانه هاي حمل و نقل بار شهرستان هاي كرمان و جيرفت به جهت رفاه حال رانندگان برون شهري شاغل در حمل و نقل كالا، به استراحتگاه و خوابگاه رانندگان مجهز شدند.

    به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمان، استراحتگاه هاي رانندگان، مجهز به سيستم هاي سرمايش و گرمايش، آب سرد كن، حمام و سرويس هاي بهداشتي و ساير امكانات رفاهي شده است.

    بنابر اين گزارش به دنبال واگذاري امور تصدي گری دولت به بخش خصوصي، نظارت بر بهره برداري پايانه هاي كرمان و جيرفت به تشكل هاي صنفي مرتبط با حمل و نقل جاده اي واگذار شده است.

همچنين نظارت بر ارائه خدمات مناسب به رانندگان و رسيدگي به وضعيت رفاهي اين قشر زحمتكش در پايانه هاي حمل و نقل همواره در دستور كار قرار دارد كه تجهيز خوابگاه هاي رانندگان و راه اندازي آن از جمله اين موارد است.

/ 0 نظر / 2 بازدید