تقدير وزير راه و ترابري

از عملكرد اداره كل راه و ترابري همدان

مدير كل راه و ترابري استان همدان به دليل خدمات ارزنده در پيشبرد اهداف، برنامه ها و پروژه هاي وزارت راه و ترابري از سوي مهندس محمد رحمتي، وزير راه و ترابري لوح تقدير دريافت نمود.

بنا به گزارش روابط عمومي اين اداره كل، وزير راه و ترابري در اين لوح،  از اداره كل راه و ترابري همدان به دليل احراز رتبه قابل توجه از بين ساير ادارات كل استاني، پيشبرد امور راهبردي، مديريت بخش راهداري و نگهداري مطلوب و شايسته از سرمايه هاي ملي و راه هاي حوزه استحفاظي تقدير به عمل آورد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید