حدود سه کیلومتر از راه های روستایی شرق گلستان آسفالت شد

رئیس اداره راه و ترابری گنبد کاووس از آسفالت حدود سه کیلومتر از راه های روستایی این شهرستان با اعتبار 220 میلیون تومان خبر داد

روابط عمومی داره کل  راه و ترابری استان گلستان، ندس قاسم دبوری فریمانی گفت : عملیات آسفالت راه روستایی پتکه (آنتنی محور آلمان ) به طول یک کیلومتر با اعتباری معادل 60 میلیون تومان از محل منابع استانی از جمله این پروژه هاست

به گفته وی ، حدود دو کیلومتر دیگر از این محور باقی مانده که در صورت تأمین اعتبار در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

دبوری فریمانی ، عملیات اجرایی آسفالت راه روستایی عباس آباد به طول 8/1 کیلومتر را ، پروژه دیگری دانست که با اعتبار 160 میلیون تومان به پایان رسیده است

به گفته وی ، این عملیات به منظور تسهیل در امر تردد روستاییان با سایر نقاط استان و نیز توسعه مبادلات اقتصادی آنها صورت پذیرفته است

حوزه راه و ترابری گنبد و آزادشهر بیش از یک هزار و173 کیلومتر از راه های استان گلستان را تحت پوشش دارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید