برپايي نمايشگاه توانمندي هاي راه و ترابري در استان همدان

   نمايشگاه دستاوردهاي بخش راه و ترابري در استان همدان با حضور پرشور مسئولين اين استان برگزار شد.

   بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان همدان در اين نمايشگاه كه تحت عنوان توانمندي ها و دست آوردهاي انقلاب اسلامي در محل دائمي نمايشگاه بين المللي استان برگزار شد، سازمان حمل و نقل و پايانه ها، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، حوزه راه آهن تهران – همدان – سنندج و حوزه راهسازي عملكرد خود را توسط CD، نمودار و ... ارائه نمودند.

   شايان ذكر است تعداد زيادي از مسئولين استاني و مسئولين وزارت راه و ترابري از پيشرفت مناسب طرح ها و تحقق اهداف در اداره كل راه و ترابري همدان تقدير نمودند.

/ 0 نظر / 2 بازدید