حضور فعال اداره كل راه و ترابري همدان

در شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان

 

مسئول روابط عمومي اداره كل راه و ترابري همدان به عنوان عضو اصلي هيأت رئيسه شوراي هماهنگي روابط  عمومي هاي استان همدان برگزيده شد.

در پنجمين مجمع شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي ادارات استان همدان كه با حضور سيد آقا حسيني، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اين استان برگزار گرديد، بر ضرورت ارائه برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي توسط روابط عمومي ها در قالب برنامه چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه تأكيد شد.در پايان اين مجمع پس از تبادل نظر و رأي گيري از حاضرين آقاي احمد معصومي، مسئول روابط عمومي راه و ترابري به عنوان عضو اصلي هيأت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان همدان برگزيده شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید