آموزش حمل مواد خطرناك در كرمان آغاز شد

دست اندركاران بخش حمل و نقل جاده اي در استان كرمان آموزش حمل مواد خطرناك مي بينند.

سيد محمد ميرحسيني، مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمان با اعلام اين خبر گفت: هدف نهايي از اجراي دوره آموزشي حمل مواد خطرناك، جلوگيري از بروز حوادث احتمالي در اثر حمل موادي مانند سوخت فسيلي، مواد شيميايي، مواد منفجره، محترقه، اشتعال زا و حمل اسيدهاي خطرناك است.وي در انتها افزود: دوره مذكور براي نخستين بار در استان كرمان به مرحله اجرا درمي آيد و پس از آن نيز شركتهاي حمل و نقل موظف به گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط با موضوع ايمني حمل و نقل خواهند بود.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید