مهندسين ناظر پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري آموزش مي بينند

مهندسين ناظر پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري از پنجم اسفندماه در محل آموزشكده فني اين وزارتخانه، آموزش مي بينند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اين دوره آموزشي براي 100 نفر از ناظرين به مدت 35 ساعت توسط دفتر توسعه منابع انساني بخش حمل و نقل برگزار خواهد شد.

دفتر توسعه منابع انساني بخش حمل و نقل اعلام كرد: اين دوره آموزشي با اهداف حفظ سرمايه ها، انجام كار به روشهاي علمي و تخصصي، افزايش كيفيت كار و عمر مفيد سازه ها، استفاده بهينه از امكانات و منابع مي باشد كه فراگيران با شرايط عمومي و خصوصي پيمان آشنا مي شوند.

اصول ايمني در عمليات اجرايي، آشنايي با نشريات 101 و 234 و آشنايي با مكانيك خاك و توانايي بررسي اوراق آزمايشگاهي از ديگر اهداف برگزاري اين دورة آموزشي است.

/ 0 نظر / 2 بازدید