مطالعه طرح برقي کردن راه آهن آغاز شد

قرار داد طرح مطالعه برقي کردن راه آهن بسته شده و نتايج آن  تا پايان خرداد ماه سال آينده ارائه خواهد شد.

مجري طرح برقي کردن راه آهن گفت: اين قرار داد با شرکت هاي مترا، منيران خراسان و ايتالفر ايتاليا به مبلغ 445ميليون تومان بسته شده است.

"عباس قربانعلي بيک" افزود: در اين مطالعه امکان سنجي، شرايط شبکه ريلي کشور از نظر ترافيک، هزينه برقي کردن و اولويت محورها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي اظهار داشت: هيات وزيران در سفر استاني خود به استان خراسان رضوي که در 24فروردين سال جاري صورت گرفت، برقي کردن محور تهران – مشهد را تصويب کرد.

قربانعلي بيک درجمع برخي مديران کل ستادي و کارشناسان راه آهن مزاياي برقي کردن خطوط ريلي را بر شمرد و افزود: افزايش ظرفيت شبکه حدود 50 درصد، کاهش هزينه نگهداري لکوموتيو تا حدود 50درصد، کاهش احتمال خرابي لکوموتيو تا 80درصد، کاهش تاخيرات حدود 90درصد، طول عمر بالاتر لکوموتيو برقي 30درصد و امکان افزايش تعداد واگن مسافري تا 50درصد  از جمله اين مزايا است.

مجري طرح برقي کردن راه آهن گفت: افزايش سير متوسط لکوموتيو و واگن تا حدود 100درصد، امکان بازيافت انرژي  حدود 15درصد، کاهش زمان توقف لکوموتيو در تعميرات تا 80درصد، افزايش آماده به کاري لکوموتيو تا 50درصد و کاهش آلودگي صوتي و زيست محيطي به ويژه در مناطق مسکوني شهرها   از ديگر مزاياي برقي کردن راه آهن است.

وي اقتصادي ترکردن حمل ونقل ريلي را از مهمترين اهدف احداث خطوط برقي بيان کرد و افزود: در صورت تامين به موقع اعتبارات و امکانات مورد نياز، عمليات برقي کردن خط آهن تهران – مشهد در مدت سه سال مي تواند صورت گيرد.

مجري طرح برقي کردن راه آهن اظهار داشت: محاسبات نشان مي دهد در صورت برقي شدن خط آهن تهران – مشهد، براي جابه جايي 13ميليون مسافر در سال 1388،  حدود5/8 ميليارد تومان صرفه جويي سوخت صورت خواهد گرفت.

قربانعلي بيک گفت: ايران با داشتن 148کيلومتر خط آهن برقي در محور تبريز- جلفا در ميان 40کشور جهان از رتبه 33 برخور دار است.

وي اظهار داشت: بيشرين طول شبکه برقي در دنيا به ترتيب متعلق به کشورهاي روسيه با 42هزار کيلومتر، آلمان با 20هزار کيلومتر، چين با 18هزار کيلومتر و آفريقاي جنوبي با 17هزار کيلومتر  مي باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید