عمليات ايمن سازي محور مشهد- کلات بزودي به اتمام مي رسد

معاون راهسازي اداره کل راه و ترابري خراسان رضوي  از پايان عمليات ايمن سازي يک قطعه ديگر از محور مشهد- کلات در آينده نزديک خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و ترابري خراسان رضوي، مهندس محمدرضا اکبري اظهارداشت: عمليات ايمن سازي اين قطعه به طول 8/6 کيلومتر تاکنون5/82 درصد پيشرفت داشته است.

وي افزود: کار بهسازي و ايمن سازي قطعه سوم مشهد- کلات در خردادماه 1383، با مبلغ 15 ميليارد ريال آغاز شد.

معاون راهسازي اداره کل راه و ترابري خراسان رضوي  ادامه داد: اين پروژه به طول 8/6 کيلومتر شامل احداث زيرگذر عابر پياده در کيلومترهاي 10 و 14 (شهرک صنعتي) و همچنين ايجاد دور برگردان براي شهرک صنعتي در کيلومترهاي 12 و 14 مي باشد.

مهندس اکبري در ادامه در خصوص مشکلات اين پروژه گفت: عدم جابجايي تيرهاي برق در دور برگردان ها و عدم تحصيل حريم در دور برگردان مقابل شهرک صنعتي و همچنين جابجا نشدن حوضچه و لوله هاي آب از مهمترين مشکلات اين پروژه مي باشد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید