رفع نقاط پرحادثه از اولویت های اداره کل راه و ترابری کردستان است

مدیر کل راه و ترابری کردستان گفت: نگهداری راه اصلی ترین وظیفه و رسالت ادارات کل بوده و راه و ترابری کردستان نیز در این راستا گام های اساسی برداشته و به منظور نگهداری مطلوب راههای موجود و ارتقاء سطح کیفی آنها تمام تلاش خود را مصروف خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری کردستان، مهندس قادری در جریان بازدید از گردنه صلوات آباد از حذف و اصلاح نقاط پر حادثه در سطح جاده های استان خبر داد و گفت: رفع نقاط پرحادثه اثرات بسیار مثبتی در ارتقاء ایمنی و روانسازی ترافیک دارد که این امر خود رسالت اصلی ما در وزارت راه و ترابری است.

مهندس قادری اظهار داشت: در سنوات گذشته در ابتدای گردنه صلوات آباد حدود 4 کیلومتر باند سبقت ایجاد شده و در سالجاری نیز 3 نقطه پر حادثه شناسایی شده در گردنه جمعاً به طول 5 کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفته و به منظور حذف و اصلاح به پیمانکار واگذار شده وی اظهار امیدواری نمود که این 3 نقطه هر چه سریعتر ایمن سازی شده و مورد استفاده هموطنان قرار گیرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید