رشد ترانزيت كالا از 13 درصد فراتر رفت

     ترانزيت كالا در سه ماهه نخست سال جاري با 5/13 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرز 2 ميليون و 300 هزار تن فراتر رفت. از اين حجم كالاي ترانزيت شده در كشور، 45 درصد آن از طريق جاده ها، 14 درصد توسط راه آهن و 41 درصد مابقي نيز به صورت سواپ جا به جا شده است. شايان ذكر است، در زمينه ورود كالاهاي ترانزيت، بندرعباس با 34 درصد رشد رتبه نخست را در مرزهاي كشور به خود اختصاص داد، و مرزهاي سرخس، بازرگان، لطف آباد و آستارا نيز به ترتيب به عنوان فعال ترين مرزهاي كشور در زمينه ورود كالاهاي ترانزيتي پس از بندرعباس قرار گرفته اند. قابل ذكر است ترانزيت كالا به عنوان شاخصي اقتصادي كه از مزيت نسبي و موقعيت ويژه اي نسبت به  كشورهاي منطقه در ايران برخوردار است مي تواند در صورت افزايش، تأثير بسزايي در تحقق اهداف برنامه اي، درآمدي و رشد ساير بخش هاي اقتصادي ايران و كشورهاي همجوار برجاي نهد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید