اختصاص 26 میلیارد ریال برای آسفالت راه های روستایی استان سمنان

 مهندس میرشفیع معاون وزیر راه و ترابری در  امور راه روستایی در بازدید از پروژه های راهسازی استان سمنان از اختصاص 26 میلیارد ریال اعتبار ملی جهت آسفالت راه های روستایی استان سمنان در سال 1388 خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان سمنان، وی با ذکر این مطلب افزود : در قالب این اعتبار 66 کیلومتر از راه های روستایی استان سمنان در سال 88 آسفالت خواهدشد.

مهندس میرشفیع همچنین از اختصاص 3500میلیارد ریال اعتبار جهت آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار در سال 88 درکشور خبر داده و خاطرنشان نمود : بر طبق برنامه چهارم توسعه 70درصد روستاهای بالای 100 خانوار باید از نعمت راه روستایی آسفالته برخوردار باشند که هم اکنون در کشور 80 درصد روستاهای بالای 100 خانوار دارای راه روستایی آسفالته می باشند.

وی در ادامه با اشاره به طراحی شبکه 150000 کیلومتری راه های روستایی کشور توسط معاونت راه روستایی وزارت راه و ترابری افزود : هم اکنون 108000 کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد که 72000 کیلومتر آن آسفالته می باشد .

خاطرنشان می گردد استان سمنان دارای 2155 کیلومتر راه روستایی  می باشد که 1230 کیلومتر آن آسفالته می باشد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید