سرپرست معاونت راهداري استان مازندران منصوب شد

با حكم عبدالحسين بيگدلي مدير كل راه و ترابري استان مازندران،  آقاي پرويز پاكزاد به عنوان سرپرست معاونت راهداي اين اداره كل منصوب گرديد.

بنا به گزارش روابط عمومي اين اداره كل؛  در مراسمي كه به همين منظور برگزار شد، مدير كل راه و ترابري استان مازندران گفت: استان مازندران به لحاظ واقع شدن در مسير كريدور شمال – جنوب و از طرفي جاذبه هاي گردشگري پذيراي حجم زيادي از مسافرين و بار عبوري وسايل نقليه ترانزيتي است كه به همين دليل مي بايست توجه و تخصيص منابع اعتباري بيشتري به اين بخش مهم از استان صورت پذيرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید