بهره برداري از 10 كيلومتر محور چهاربانده تاكستان - آوج

 سال آينده 10 كيلومتر از محور چهار بانده تاكستان _ آوج بهره برداري مي شود.

ناصر آل محمدي مدير كل راه و ترابري استان قزوين با اشاره به اختصاص 140 ميليارد ريال اعتبارات بانك جهاني براي چهاربانده كردن محور تاكستان _  آوج گفت: پس از زلزله سال 81 در منطقه آبگرم و آوج، اين اعتبار از سوي بانك جهاني  براي بهبود وضعيت ايمني راههاي استان قزوين اختصاص يافت.

    وي به ناكافي بودن اعتبارات تخصيصي از سوي بانك جهاني براي چهاربانده كردن 67 كيلومتر از مسير اشاره كرد و گفت: با توجه به اختصاص 30 ميليارد ريال از اين اعتبار به بخش راه روستايي، با اعتبارات باقي مانده تنها موفق به اجراي 34 كيلومتر از مسير پروژه شده ايم.وي تعدد منابع تصميم گيري در خصوص صورت وضعيت ها، مشكل تأمين و تأييد منابع، كمبود مصالح بويژه سيمان، وجود ترانشه هاي سنگي ناپايدار، مشكلات آزادسازي و تملك زمين، جابجايي كانال آب براي اهالي روستاي بهشتيان، وجود گسل در مسير، جابجايي تأسيسات زيربنايي نظير فيبرنوري  را از جمله مشكلات اين پروژه عنوان كرد و اظهار داشت: با مساعد شدن شرايط جوي و شروع آسفالت و ايجاد دوربرگردان اميدواريم تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده اين محور به زير بار ترافيك برود.آل محمدي كاهش سوانح رانندگي، حذف مسير پرحادثه، جلوگيري از راه بندان و كاهش ترافيك جاده اي را  از مزاياي اجراي پروژه چهاربانده تاكستان - آوج  عنوان كرد و افزود: هم اكنون به علت برداشته شدن ترانشه ها در قوس هاي نود درجه ديد رانندگان بيشتر شده و ميزان تصادف به حداقل رسيده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید