تقدير از برندگان مسابقه گل هاي بهاري نوروز 86-85

   برندگان مسابقه گل هاي بهاري نوروز 86-85 مورد تقدير قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان كرمانشاه، مسابقه گل هاي بهاري با محوريت مسائل ايمني و ترافيك در دفترچه هاي نوروزي مطرح شد و قريب به 836 نفر توانستند پاسخنامه مسابقات را به اين اداره كل ارسال نمايند.

   در اين راستا، كارشناسان اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمانشاه با بررسي آثار رسيده و انتخاب 82 نفر يعني به ميزان 10 درصد از پاسخ هاي صحيح، برندگان نهايي را در مقاطع سوم، چهارم و پنجم ابتدايي معرفي و طي فراخواني با دعوت از اولياء و دانش آموزان برنده به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمانشاه با اهداء جايزه و لوح تقدير و بروشورهاي « آنچه رانندگان بايد بدانند» و «به فرزندان بياموزيم» و نيز «حقوق مسافرين» از آنها قدرداني كردند.

    شايان ذكر است: اين مسابقات با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید