آسفالت 9400 کیلومتر از راه های روستایی آغاز شد

با دستور وزیر راه و ترابری 2680 میلیارد ریال برای اجرای 2200 پروژه راه روستایی در سطح کشور اختصاص یافت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری با اجرای پروژه های مذکور 9466 کیلومتر از راههای روستایی در سال جاری آسفالت خواهد شد.

دکتر بهبهانی وزیر راه و ترابری در ابلاغ پروژه های آسفالت راههای روستایی بر رعایت ضوابط فنی و مشخصات هندسی استاندارد که موجب ایمنی بیشتر راههای روستایی می شود تأکید داشته اند.

یادآوری می گردد در حال حاضر 72000 کیلومتر از راههای روستایی کشور آسفالته هستند که از این میزان حدود 31000 کیلومتر در چهار سال اخیر آسفالت شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید