تقدير 18 نماينده كميسيون عمران از عملكرد راه و ترابري اصفهان

اعضاء كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از عملكرد راه و ترابري استان اصفهان تقدير به عمل آوردند.

18 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به وزير راه و ترابري آورده اند : استان اصفهان در مركز كشور با همجواري 8 استان، و قرار داشتن در مسيرهاي ترانزيتي و حجم تردد بالاي محورها، از راههاي اصلي و روستايي مطلوبي برخوردار است چرا كه تلاش خوبي درخصوص نگهداري راهها و ايمني عبور و مرور و بهسازي و ساخت راههاي اين استان صورت گرفته است.

اعضاء كميسيون عمران مجلس يادآور شده اند: ساخت و احداث راه در نقاط محروم استان همچون فريدن، فريدونشهر، سميرم، نائين و اردستان مرهون تقويت روحيه همكاري در بين كاركنان اين اداره كل بوده است.

لینک