براي بررسي فرصت ها و چالش هاي پيش رو

همايش ملي صنعت ناوگان ريلي كشور برگزار مي شود

 

       همايش ملي "صنعت ناوگان ريلي كشور _ فرصت ها و چالش ها" به منظور رفع موانع، استفاده از منابع داخلي، اعلان نيازهاي كشور و رونــــــد تكنولوژي جهاني برگزار خواهد شد .

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري؛ اين همايش كه با همكاري جهاد دانشگاهي، پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، راه آهن ج.ا.ا، وزارت كشور، مترو، شركت مپنا، واگن پارس و واگن كوثر برگزار مي شود؛ به بررسي تحول و توسعه ناوگان ريلي در سند چشم انداز بيست ساله كشور مي پردازد .

    بنابراين گزارش : بيان ساختارهاي مديريتي، تحولات جديد، ارائه راهبردهاي مناسب در خريد هوشمندانه تجهيزات، بهبود نظام بهره برداري از توانايي هاي فني و بومي سازي، همگرايي مؤسسات علمي، فني و ارتقاء مديريت و منابع انساني در صنعت ناوگان ريلي سرلوحه اهداف اين همايش قرار گرفته است .

    برگزاري نمايشگاهي تخصصي در مجاورت اين همايش نيز مزيتي است، كه مراكز پژوهشي و آموزشي، صاحبان صنايع بزرگ و كوچك، مشاوران و پيمانكاران از اين طريق فرصت مي يابند، به ارائه و معرفي دستاوردهاي علمي و فني در صنعت ناوگان ريلي بپردازند .

    در اين همايش ناوگان ريلي شامل قطارهاي سريع السير ( توربوترن، ترنست)، لوكوموتيو، هلاتوربيني، برقي، ديزل، الكتريك، هيبريد، مترو، قطارهاي شهري، مونوريل، واگن هاي مسافري و باري و جرثقيل هاي ريلي به محك بررسي و بحث گذاشته مي شود.

   بر پايه اين گزارش مهلت ارسال چكيده مقالات تا پانزدهم مرداد، اعلام نتيجه چكيده مقالات تا سي ام مرداد، ارسال اصل مقالات تا پانزدهم مهر، اعلام نتيجه اصل مقالات تا پانزدهم آبان و تاريخ برگزاري اين همايش نيز در روزهاي چهارم و پنجم بهمن ماه سالجاري مي باشد .

    شايان ذكر است: از آنجائي كه حمل و نقل ريلي به لحاظ ويژگي هايي چون ظرفيت جا به جايي و ايمني بالا و صرفه جويي در مصرف انرژي از جايگاه بسيار برجسته اي بين ساير وجوه حمل و نقل برخوردار است، محورهاي متنوعي براي اين نمايشگاه در نظر گرفته شده است كه نقش دولت، ملاحظات اقتصادي، فناوري هاي جهاني، وضعيت كنوني، آثار اجتماعي و زيست محيطي، موانع جذب فناوري هاي نوين، روش هاي گزينش فناوري هاي نو متناسب با معيارهاي فني، جغرافيايي و اقتصادي ايران، روشهاي توسعه بهره وري و خصوصي سازي، تقويت توان فني و رقابتي، موانع قانوني و فرصتهاي حمايتي و راهكاري هاي علمي براي جذب سرمايه گذار از جمله اين محورها مي باشد .

   قابل ذكر است اطلاعات بيشتر در خصوص اين همايش در سايت www.RSI2006.ir موجود است .

لینک