اساسنامه شركت هاي راه آهن ج.ا.ايران، هواپيمايي جمهوري اسلامي

  و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اصلاح مي شود

اساسنامه شركت هاي راه آهن ج.ا.ايران، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اصلاح مي شود.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، حمزه علي بخشي، مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شوراي‌عالي هماهنگي ترابري كشور اعلام كرد: پيگيري و اخذ پيشنهادات شركت‌ها و سازمان‌ها در خصوص اصلاح اساسنامه آنها بر اساس مصوبه هيأت وزيران و بررسي و تشكيل جلسات كارشناسي و نهايتاً ارسال به مراجع ذيربط جهت تصويب آنها تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه عملي خواهد شد.   وي اظهار داشت: از برنامه هاي ديگر دفتر امور مجامع وزارت راه و ترابري، پيگيري، بررسي و تمهيدات لازم براي تجـديد ارزيابي دارايي هاي ثابت شركت‌ها و سازمان هاي تابعه كه در قانون برنامه سوم موفق به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود نشده اند، تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه است .

 

    بخشي با تأكيد بر برنامه هاي سال جاري دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور، ابراز داشت: با تشكيل جلسات كارشناسي با نمايندگان شركت‌ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابري، ضوابط اجرايي بودجه سال 85 براساس ضوابط اجرايي بودجه كل كشور تهيه و پس از تصويب مجمع/ شوراي‌عالي سازمان ها و شركت‌هاي وابسته حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري ابلاغ خواهد شد. 

لینک