خبر - فارس
180 هزار كيلومتر راه به ارزش 60 هزار ميليارد تومان

در بخش راه ، هنوز فرهنگ سازي به شكل كامل صورت نگرفته است و اگر اهميت راه براي مردم و مسئولين روشن شود ، آن وقت اجازه نخواهند داد كه به جاده ها تعرض شود و زيان هاي اقتصادي و اجتماعي به كشور وارد شود .

محمد حسين هوايي ، معاون راهداري و شهرستانهاي وزارت راه و ترابري كه در جمع مديران ، معاونين و رؤساي شهرستانهاي اداره كل راه و ترابري استان فارس سخن مي گفت با بيان اين مطلب تصريح كرد : هم اكنون كه بيش از 100 هزار كيلومتر راه روستايي ، 80 هزار كيلومتر آزادراه و راه اصلي و 90 فرودگاه عملياتي در كشور داريم بايد از آنها حفاظت كنيم چراكه اين ميراث گرانبها نزديك به 60 هزار ميليارد تومان ارزش دارد و اگر بخواهيم اين 180 هزار كيلومتر را احداث كنيم ، زماني 90 ساله نيازمنديم . بايد آگاه باشيم كه با چه وظيفه خطيري روبرو هستيم . مهندس هوايي گفت : بايد واقعيت ها را بشناسيم چراكه امروز در دنياي پر تلاطم فعلي هر كشوري بر حسب امكانات، استعدادها و پيشينه تاريخي خود در حال توسعه است .

لینک