مجمع مديران ادواري راه آهن تشكيل مي شود 

جمعي از مديران پيشين و حال راه آهن، گرد هم آمدند تا زمينه مجمع مديران ادواري راه آهن را فراهم كنند. اين مجمع قرار است با عضويت مديران ارشد و مياني پيشين و شاغل راه آهن به صورت يك نهاد غيردولتي تأسيس شود. هدف از تشكيل اين مجمع انتقال تجربه هاي مديران گذشته به مجمع راه آهن براي حل مسائل و مشكلات و توسعه حمل و نقل ريلي كشور است .

   " عباس قربانعلي بيك" معاون برنامه ريزي و امور بين الملل راه آهن در اين نشست، گفت : تجربه تشكيل انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران براي ارتقاي جايگاه راه آهن در جامعه و نزد نهادهاي تصميم گيرنده مؤثر بوده، از اين رو تشكيل مجمع مديران نيز به منظور استفاده از تجربه هاي آنها در حل مسائل داخلي راه آهن بسيار مفيد خواهد بود. 

    وي تأكيد كرد : براي سازماندهي مسائل درون سازماني بايد به مكانيسم هاي يادگيري روي بياوريم كه تبادل نظر و انتقال تجربه نسل گذشته به نسل جديد يكي از اين راه ها است . " سيد حسن رسولي" معاون اداري و مالي راه آهن نيز در اين نشست كه از سوي معاونت برنامه ريزي و امور بين الملل راه آهن تشكيل شد، گزارشي از نحوه تشكيل مجمع استانداران كشور در سال 83 و اهداف و برنامه هاي اين تشكل غيردولتي ارائه كرد. وي گفت: مديران، سرمايه هاي تجديدناپذيري هستند كه جامعه براي تربيت آنها هزينه زيادي صرف كرده و بايد از نظرها و تجربه هاي آنها استفاده بهينه شود . در اين نشست " بهرام چوبينه " و " فرخ معدلي " از مديران اسبق راه آهن بر ضرورت شكل گيري اين مجمع تأكيد و برخي ديگر از شركت كنندگان نيز نظرهاي خود را در اين باره مطرح كردند .

لینک