خلبان سازمان هواپيمايي كشوري زن نمونه شد

خلبان سازمان هواپيمايي كشوري و تنها زن گواهينامه دار پرواز پس از بررسي، به عنوان زن نمونه، برجسته و برتر وزارت راه و ترابري معرفي شد .

     به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، درﺓ الصدف افجه اي، مشاور امور زنان اين وزارتخانه اعلام كرد : شهلا ده بزرگي پس از بررسي هاي متعدد از بين شش زن معرفي شده از طرف وزارت راه و ترابري به عنوان زن نمونه، برجسته و برتر از طرف امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي شد كه از طرف رئيس جمهور لوح تقدير دريافت خواهد كرد .

  شهلا ده بزرگي خلبان سازمان هواپيمايي كشوري در زمان جنگ در پروازهاي ديدباني v.o.p نيروي هوايي جمهوري اسلامي عليه هواپيماهاي دشمن شركت داشت .     همچنين وي در زمان جنگ به عنوان مديريت آموزش و عمليات پرواز منصوب شد .وي علاوه بر پرواز فلايت چك (Flight check) با هواپيماي جت نيز پرواز مي كند .

لینک