معاون امور مجلس و هماهنگي استان هاي وزارت راه و ترابري :

وزارت راه و ترابري نياز مبرم به تخصيص اعتبار در متمم بودجه دارد

 مهندس شريعتي معاون امور مجلس و هماهنگي استان هاي وزارت راه و ترابري گفت: بودجة مصوب سال 85 وزارت راه و ترابري 2/22 درصد نسبت به لايحة بودجه و 5/2 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 84 اين وزارتخانه كاهش داشته است .

  به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس شريعتي تصريح كرد : با روند فعلي ميزان اعتبارات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي، قطعاً زمان اجراي پروژه ها طولاني خواهد شد و لذا اين وزارتخانه نياز مبرم به تخصيص اعتبار در متمم بودجه دارد چرا كه در غير اين صورت به اهداف برنامه چهارم نخواهيم رسيد .

معاون امور مجلس و هماهنگي استان هاي وزارت راه و ترابري با اشاره به تلاش نمايندگان مجلس براي افزايش بودجه عمراني وزارت راه و ترابري اظهار داشت : اخيراً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح قانون يك فوريتي اصلاح قانون بودجة 85 و اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه را پيشنهاد دادند كه بر اساس آن به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شد، مبلغ سه ميليارد دلار از سال 85 تا سال 87 از محل حساب ذخيره ارزي ( هر سال يك ميليارد دلار) برداشت و در جهت تسريع در احداث پروژه هاي راه آهن هزينه كنند كه با توجه به عدم تصويب فوريت طرح، مقرر شد اين طرح بصورت عادي در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد .

   مهندس شريعتي در خصوص مشكلات بودجه سنواتي بخش ريلي نيز تأكيد كرد : پروژه هاي حمل و نقل ريلي را با بودجه هاي سنواتي نمي توان در زمان مناسب تكميل و به بهره برداري رساند.

لینک